การตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019

การตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 ของโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีพระพิศาลศึกษากร (บรรจง อาภาธโร) เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี เจ้าอาวาสวัดใหม่กรงทอง เป็นผู้รับใบอนุญาต นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการ ภาค 9 นายสมคิด ศรีปราชญ์ รองศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี นางวนิดา ศิลปะกิจโกศล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายเพทาย สดทรงศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี ตลอดจนนายอุดม ชำนิ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายกสมาคมโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ผู้บริหารโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม