การตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีน สำหรับนักเรียน นักศึกษา โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีน ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีน สำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายอำนาจ  วิลาวัลย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรี นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร นายแพทย์ชาติชาย คล้ายสุบรรณ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์ คนที่ 2 นายณัทชัย  ใจเย็น ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี นายสมคิด สรี ปราชญ์ รองศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี และผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ให้การตอนรับและเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว