การตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับเด็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี

นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับเด็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับเด็ก ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เวลาต่อมา 09.30 น. นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปยังวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมและรับฝังปัญหาการจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 โดยมี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 6 นพ.สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี พญ.โศรยา ธรรมรักษ์ ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร นายณัทชัย ใจเย็น ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี นายปิยวิทย์ เชิดกลิ่น ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี ผู้บริหาร บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง ร่วมให้การต้อนรับ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี