การปฐมนิเทศ บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565

การปฐมนิเทศ บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน ศึกษาธิการภาค 9 เป็นประธานในการปฐมนิเทศ การปฐมนิเทศ บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 จำนวน 87 ราย โดยแยกเป็นสังกัด ดังนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 จำนวน 34 ราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จำนวน 42 ราย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก จำนวน 10 ราย โดยมี นายไพศาล ที่รัก ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี นายสมคิด ศรีปราชญ์ รองศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี นายธวัช ชลารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี นายสุรศักดิ์ ศรณรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงและนางสาวสมจิตร ธรรมวิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมปฐมนิเทศให้ความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติหน้าที่ตรงตามมาตรฐานตำแหน่ง และจรรยาบรรณวิชาชีพครู เป็นครูมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม