การประชุมมอบนโยบายการจัดการศึกษา

การประชุมมอบนโยบายการจัดการศึกษา

เมื่อวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09. 30 นาฬิกา นายไพศาล  ที่รัก ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมพร้อมมอบนโยบายเพื่อเป็นทิศทางในการจัดการศึกษาของจังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายสุรศักดิ์  แสงบุราณ นายกสมาคมผู้บริหารการศึกษาปราจีนบุรี และผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง