การประชุมเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรี

นายณัทชัย ใจเย็น ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรี

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายณัทชัย ใจเย็น ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรี โครงการขับเคลื่อนจังหวัดต้นแบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ (ปราจีนบุรีโมเดล) กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา (เราจะไปทิ้งใครไว้ข้างหลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี โดยรับฟังรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ และส่งมอบความช่วยเหลือประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในจังหวัดปราจีนบุุรีให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 1) อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 2) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี 3) โรงเรียนโสตศึกษาประจำจังหวัดปราจีนบุรี 4) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี 5) กศน.อำเภอกบินทร์บุรี 6) กศน.อำเภอประจันตคาม 7) กศน.บ้านสร้าง 8) กศน.อำเภอนาดี และ 9) กศน.อำเภอศรีมหาโพธิ เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป