การยื่นความประสงค์ที่จะสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ในจังหวัดที่อยู่อาศัยปัจจุบัน

การยื่นความประสงค์ที่จะสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ในจังหวัดที่อยู่อาศัยปัจจุบัน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 โดยให้ผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตามรายชื่อประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ยื่นความประสงค์ที่จะเข้าสอบในจังหวัดที่อาศัยอยู่ปัจจุบัน หรือที่ทำงานปัจจุบัน ผ่านทางเว็บไซต์ http://obecprovince64.com ในระหว่างวันที่ 16 – 22 ธันวาคม 2564 หากพ้นระยะเวลากำหนด จะถือว่าเป็นผู้เข้าสอบในจังหวัดปราจีนบุรี