การเข้าร่วมการประกวดผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565

การเข้าร่วมการประกวดผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายไพศาล  ที่รัก ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมนำเสนอผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่ 2 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2565 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประธานนำเสนอฯ นพ.สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี นางประไพพรรณ ลุ่มจันทร์ แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง