ประกาศตำแหน่งว่างสายงานบริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจนบุรี เขต 2 เรื่อง ตำแหผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจนบุรี เขต 2

ดาวน์โหลดประกาศตำแหน่งว่างสายงานบริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2