ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ฯ

ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาฯ ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สพม.ปราจีนบุรี นครนายก