ประกาศ วัน เวลา สถานที่ และข้อปฏิบัติของผู้เข้ารับการประเมินภาค ค ในการสอบแข่งขันฯ

ประกาศ วัน เวลา สถานที่ และข้อปฏิบัติของผู้เข้ารับการประเมินภาค ค ในการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สักัด สพฐ. 2564