พิธีมอบรางวัลครูยิ่งคุณ ปี 2564 (รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี)

พิธีมอบรางวัลครูยิ่งคุณ ปี 2564 (รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี) แก่ นายวิษณุ พุ่มสว่าง

วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวรพันธุ์  สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลครูยิ่งคุณ ปี 2564 (รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี) แก่ นายวิษณุ พุ่มสว่าง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ณ บ้านสวนมารีย์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายณัทชัย  ใจเย็น ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี นายสมคิด  ศรีปราชญ์ รองศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีใน

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา โดยพระองค์มีพระราชานุญาต ให้จัดตั้ง “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ขึ้น ในปีพุทธศักราช 2557 สืบเนื่องจากการกราบบังคมทูลของผู้ถวายงานด้านเด็กและเยาวชน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงงานด้านการศึกษา เพื่อเด็กและเยาวชนต่อเนื่องมาหลายทศวรรษและเพื่อเชิดชู “ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตลูกศิษย์ และมีคุณูปการต่อวงการศึกษา” จากประเทศในอาเซียน และติมอร์เลสเต รวม 11 ประเทศ มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกครู เพื่อรับพระราชทานรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ทุก 2 ปี โดยได้จัดพิธีพระราชทานรางวัลฯ