กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 นายไพศาล ที่รัก ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นายสมคิด ศรีปราชญ์ รองศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ช่วงเช้า พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 69 รูป เวลา 07.00 น. ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี -ช่วงเย็น พิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน เวลา 17.30 น. ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ต.ไม้เค็ด โดยมี นางสาวสมจิตร ธรรมวิชัย ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวภณิษา พรมโน ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล นางสายรุ้ง พิลาแพง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางวนิดา ศิลปกิจโกศล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน นางสาววรรณวิมล ภักดี ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน นายกิติคุณ ประสังสิต ผอ.กลุ่มอำนวยการและประสานงาน และนางอารีย์ คงบุรี ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้