ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (กศจ.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (กศจ.)

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี (ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ) เพิ่มเติม

ดาวน์โหลดประกาศฯ