รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งวดที่ 2 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม พ.ศ. 2565)

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ 2565

ดาวน์โหลดรายงานฯ