การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 นายไพศาล ที่รัก ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นายสมคิด ศรีปราชญ์ รองศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ภารกิจผู้บริหาร

การนิเทศ ติดตาม การดำเนินการเปิดภาคเรียนช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน ศึกษาธิการภาค 9 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การดำเนินการเปิด ...
อ่านเพิ่มเติม

การปฐมนิเทศ บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน ศึกษาธิการภาค 9 เป็นประ ...
อ่านเพิ่มเติม

Loading...