ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การนิเทศ ติดตาม การดำเนินการเปิดภาคเรียนช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ประจำภาคเรียนที่ 1 ...
อ่านเพิ่มเติม

การลงพื้นที่ตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 วันพุธที่ 18 พฤษภา ...
อ่านเพิ่มเติม

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการเปิดภาคเรียน 1/2565 วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายไพ ...
อ่านเพิ่มเติม

Loading...