การปฐมนิเทศ บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2564

การปฐมนิเทศ บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2564

วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายไพศาล  ที่รัก ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในการปฐมนิเทศ บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2564 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 113 ราย โดยแยกเป็นสังกัด ดังนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 จำนวน 38 ราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จำนวน 49 ราย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก จำนวน 26 ราย โดยมี นายสมคิด  ศรีปราชญ์ รองศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี นายธวัช  ชลารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี นายวิเชียร  อินทมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี นางสาวสมจิตร  ธรรมวิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนายกิติคุณ  ประสังสิต นิติกรชำนาญการพิเศษ ร่วมปฐมนิเทศให้ความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติหน้าที่ตรงตามมาตรฐานตำแหน่ง และจรรยาบรรณวิชาชีพครู เป็นครูมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม