การลงพื้นที่ตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

การลงพื้นที่ตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายไพศาล  ที่รัก ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ในฐานนะหัวหน้าศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ณ พื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี โดยมี เจ้าหน้าที่ตำรวจ ปลัดอำเภอเมืองปราจีนบุรี และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้