กิจกรรมมหกรรมฝึกฝีมืออาชีพชุมชนสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.กนกวรรณ  วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมมหกรรมฝึกฝีมืออาชีพชุมชนสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และมอบถุงของขวัญให้แก่ผู้พิการและผู้ด้วยโอกาส ดังนี้ 1) โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อำเภอเมืองปราจีนบุรี 2) โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมถ์ อำเภอศรีมหาโพธิ 3) โรงเรียนศรีมโหสถ อำเภอศรีมโหสถ 4) โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายวัลลพ  สงวนนาม เลขาธิการ สำนักงาน กศน. นายวรพันธุ์  สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายไพศาล ที่รัก ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี นายสมคิด  ศรีปราชญ์ รองศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าหน่วยงานทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การตอนรับ