กิจกรรมมหกรรมฝึกฝีมืออาชีพชุมชนสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.กนกวรรณ  วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมมหกรรมฝึกฝีมืออาชีพชุมชนสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 และมอบถุงของขวัญให้แก่ผู้พิการและผู้ด้วยโอกาส ดังนี้ 1) โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ อำเภอนาดี 2) โรงเรียนสายมิตรศึกษา อำเภอกบินทร์บุรี 3) ศาลาท้าวเวสสุวรรณวัดแจ้ง (เมืองเก่า) อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย   นายวัลลพ  สงวนนาม เลขาธิการ สำนักงาน กศน. นายพงษ์สิทธิ์  เนื่องจำนงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายไพศาล  ที่รัก ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี นายสมคิด  ศรีปราชญ์ รองศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าหน่วยงานทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การตอนรับ