การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี (ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ) เพิ่มเติม

การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี (ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ) เพิ่มเติม

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ประกาศเรื่อง การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี (ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ) เพิ่มเติม

ดาวน์โหลดประกาศฯ