การคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีอื่น เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

การคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีอื่น เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)