กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี พ.ศ. 2565 จังหวัดปราจีนบุรี

กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี พ.ศ. 2565 จังหวัดปราจีนบุรี

นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประธานในพิธีเปิดงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565 “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” จังหวัดปราจีนบุรี ณ บ้านสวนมารีย์ ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายณัทชัย ใจเย็น ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี นายสมคิด ศรีปราชญ์ รองศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ข้าราชการครู และบุคลาการทางการศึกษา เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ทั้งนี้ ในการจัดงานอยู่ภายใต้มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid–19 )