การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี และโรงเรียนหทัยชาติ

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี และโรงเรียนหทัยชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.วันเพ็ญ  บุรีสูงเนิน ศึกษาธิการภาค 9 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ของโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี และโรงเรียนหทัยชาติ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และได้เน้นย้ำกับนักเรียนถึงการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ และเว้นระยะห่างทางสังคมส่วนโรงเรียนเองก็ดำเนินการตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องความปลอดภัย 6-6-7 อย่างเข้มงวด และเตรียมแผนเผชิญเหตุต่าง ๆ ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างความสบายใจแก่ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานมาเรียน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี นายไพศาล  ที่รัก ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี นายสมคิด  ศรีปราชญ์ รองศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้