กลุ่มนิติการ

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายกิติคุณ  ประสังสิต
ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ