สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดปราจีนบุรี โดยคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางลดอุบัติเหตุทางถนนและการจัดเก็บข้อมูล