กระทรวงศึกษาธิการ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นายไพศาล ที่รัก ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ยอดเงินถวายผ้ากฐินพระราชทาน จำนวน 2,497,488.50 บาท