กลุ่มอำนวยการ

ผู้อำนวยการกลุ่ม


นางสาวนิศากร  แก้วกำเหนิด
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ข่าวกลุ่มอำนวยการ