กลุ่มนโยบายและแผน

ผู้อำนวยการกลุ่ม


นางสายรุ้ง  พิลาแพง
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ดาวน์โหลดข้อมูลสารสนเทศ จำนวนผู้เข้าชม : 40 Facebook ic...

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ขอเผยแพร่เอกสาร "แผ...

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติราชการ จำนวนผู้เข้าชม : 108 Facebook iconFace...