ติดต่อเรา

  • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
  • ถนนปราจีนอนุสรณ์
  • ตำบลหน้าเมือง
  • อำเภอเมืองปราจีนบุรี
  • จังหวัดปราจีนบุรี
  • 25000
  • โทรศัพท์ : 037 452 495
  • โทรสาร : 037 452 495
  • ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban.pecprachin@gmail.com

แผนที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี