กลุ่มนิเทศฯ เข้าร่วมการดำเนินการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BEST PRACITCE) ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566