กลุ่มนิเทศฯ เข้าร่วมประชุมโครงการ “ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจำปีงบประมาณ 2566”