การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 5 ปี 2566 ระดับจังหวัด

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 5 ปี 2566 ระดับจังหวัด เพื่อตัดสินคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลฯ ณ ห้องประชุม 401 (สระมรกต) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน นายไพศาล ที่รัก ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้