การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี (ด้านการบริหารงานบุคคล) ครั้งที่ 8/2565

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี จัดการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี (ด้านการบริหารงานบุคคล) ครั้งที่ 8/2565 ณ ห้องประชุม PEC สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายปรีชา สุภาพ เป็นประธานอนุกรรมการ นายไพศาล ที่รัก ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการ นางจารุวรรณ บุญโต ผอ.สพม.ปราจีนบุรี นครนายก นายยุทธนา สำราญกิจ รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 นายวิทยา วังคะฮาด รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯโดยพร้อมเพรียงกัน