การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี (ด้านการบริหารงานบุคคล) ครั้งที่ 9/2565

วันพุธ ที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี จัดการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี (ด้านการบริหารงานบุคคล)
ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุม PEC สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายปรีชา สุภาพ เป็นประธานอนุกรรมการ นายไพศาล ที่รัก ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นอนุกรรมการ
และเลขานุการ คณะอนุกรรมการ
นายยุทธนา สำราญกิจ รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 นายวิทยา วังคะฮาด รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯโดยพร้อมเพรียงกัน