การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี จัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม PEC สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายวัชรพงศ์ สุภรณ์ไพจิต ประธานอนุกรรมการ นายไพศาล ที่รัก ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี อนุกรรมการและเลขานุการ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน