การประชุมรับฟังการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายไพศาล ที่รัก ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมการประชุมรับฟังการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยมี นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ผู้บริหาร ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้