กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปราจีนบุรีเมืองสะอาด” ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายไพศาล ที่รัก ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานกิจกรรมรับมอบหมวก ผ้าผูกคอจิตอาสาพระราชทาน และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปราจีนบุรีเมืองสะอาด” ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้