กิจกรรมออกกำลังกาย เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติฯ ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ จ.ปราจีนบุรี “คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค” (No STROKE for all Thias by NEW GEN)