ขอประชาสัมพันธ์ การให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัด และประเมินผลการเรียนรู้สำหรับครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความสนใจ เข้ารับการทดสอบ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ขอประชาสัมพันธ์การให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สำหรับครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสนใจ เข้ารับการทดสอบ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครสอบได้ทางเว็บไซต์ สทส. www.nites.or.th