ข้อมูลผู้บริหาร

 

นายไพศาล  ที่รัก
ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
Email : noomteerak@gmail.com
โทรศัพท์สำนักงาน : 037 452 495

 

นางมณีรัฎ  เทียมครู
รองศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
Email : mmm082511@hotmail.com
โทรศัพท์สำนักงาน : 037 452 495