ข้อมูลผู้บริหาร

 

นายไพศาล  ที่รัก
ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
Email : noomteerak@gmail.com
โทรศัพท์ : 094 516 9195

ตำแหน่ง
รองศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี

ว่าง