ข้อมูลผู้บริหาร

 

นายสมคิด ศรีปราชญ์
ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
Email : somkid0875602924@gmail.com
โทรศัพท์สำนักงาน : 037 452 495

 

นางมณีรัฎ  เทียมครู
รองศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
Email : mmm082511@hotmail.com
โทรศัพท์สำนักงาน : 037 452 495