งานมหกรรม “เฉลิมฉลอง 114 ปี ลายพระหัตถ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระพุทธเจ้าหลวงทรงเสด็จประพาสดงศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

วันอาทิตย์ ที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น. นายไพศาล ที่รัก ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมงานมหกรรม “เฉลิมฉลอง 114 ปี ลายพระหัตถ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระพุทธเจ้าหลวงทรงเสด็จประพาสดงศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ณ บริเวณสวนสาธารณะโบราณสถาน ลายพระหัตถ์ ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมงานมหกรรมฯ ในครั้งนี้ด้วย