งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายไพศาล ที่รัก ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านแหลมหิน อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิด รวมถึงผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 และหน่วยงานทางการศึกษาอื่น ๆ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย พร้อมทั้งได้เข้าเยี่ยมชมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมของนักเรียน จำนวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านแหลมหิน โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี และโรงเรียนปราจีนกัลยาณี