ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน ของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อแจ้งเรื่องร้องเรียน
โดยมีช่องทางที่สามารถแจ้งเรื่องร้อง ดังนี้

************************************************************************

ช่องทางที่ 1 ร้องเรียนด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ต่อ ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี , รองศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี หรือ นิติกร
ช่องทางที่ 2 ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข 037-452-495
ช่องทางที่ 3 ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ภายใต้แบรนด์เนอร์

"สามารถ Click ที่รูปเพื่อเข้าสู่ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์"

ช่องทางที่ 4 ร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : saraban.pecprachin@gmail.com
ช่องทางที่ 5 ร้องเรียนผ่านช่องทาง message facebook : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี


*****ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ*****
*****และจะดำเนินการแจ้งผลการรับเรื่องร้องเรียนให้ท่านรับทราบภายใน 7 วัน*****


จากการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรีในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - ปัจจุบัน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี "ณ ขณะนี้ไม่มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์"