ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อความปลอดภัยของสถานศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับภาค