ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อย้าย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกลุ่ม ประเภทวิชาการ ที่ว่างในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อย้าย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกลุ่ม ประเภทวิชาการ ที่ว่างในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1