ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ขอประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่