ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองปราจีนบุรี ประจำเดือน กันยายน 2566