ประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษา ภาคบังคับจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566